Responsible disclosure wall of fame

Nederlands English

Wij willen de volgende personen bedanken voor het ontdekken en melden van kwetsbaarheden op onze website. Samen hebben wij gewerkt aan een oplossing.

We would like to thank the following people who have made a responsible disclosure to us by pointing us towards vulnerabilities in our websites. Together we found a solution.